Časovi scenskog pokreta i scenskog plesa našem studiju glume

Časove scenskog pokreta i scenskog plesa u našoj školi glume za decu i mlade vodi Vesna Dubak Lukić, diplomirana balerina i koreograf.

Vesna članove našeg glumačkog ansambla uči lepom držanju, oblikuje im zdravo telo kroz učenje osnova scenskog pokreta i plesa.

Kroz manire raznih epoha, stilova i žanrova na ovim časovima tokom prvog polugodišta naši članovi osim lepog držanja uče i da:

  • se scenski potuku ili lupe šamar,
  • igraju valcer, tango, rep i druge vrste plesa,
  • upoznaju elemente akrobatike…

Tokom drugog polugodišta sva stečena znanja se primenjuju kroz postavku mizanscena i osmišljenih koreografija koje predstavljaju sastavni deo završne predstave koja se priprema za kraj svake naše školske godine.

Važan deo časa čine vežbe za koncentraciju, koje našim članovima pomažu da se i u drugim aktivnostima bolje usredsrede na određeni zadatak, kako u toku rada u našoj školi, tako i van nje, u budućem životu, školovanju i karijeri.


Časovi u našoj školi glume koncipirani su u još dva osnovna predmeta: