Časovi dikcije u našem studiju glume

Časove dikcije u našoj glumačkoj družini vodi Ivana Adžić, diplomirana glumica.

Ivana kroz časove dikcije pomaže našim članovima pri jasnoj i dobro arktikulisanoj komunikaciji.

Lep govor i pravilno izražavanje je važan uslov za opštu komunikaciju koja značajno pomaže u školi, a sampouzdanje koje se ovde stiče predstavlja i dobru odskočnu dasku ne samo za bavljenje glumačkim poslom već i bilo kog drugog budućeg zanimanja.

Dobra dikcija nije  značajna samo za sam izgovor reči, već čini da glas i govor nemaju zadršku i stid. Ona omogućava da jasno i samouvereno iskažemo ono što znamo, mislimo, osećamo, nameravamo, želimo…


Časovi u našoj školi glume koncipirani su u još dva osnovna predmeta: